InSomnia

InSomnia
Działania gry rozwijają się na kolosalnej, porzuconej Kosmicznej stacji, co powoli porusza się do złudnego "Punktu ewakuacji". Stację zaludniają Potomkowie Nomanie, co kilku stuleć toż porzuciło rodzoną planetę, która stała się nieprzydatną dla życia wskutek apokaliptyki konfliktu między NOMA Republiką i SORG Reżimem. Duża część Stacji jest porzucona i stwarza "Zwałowisko", Nomani już 300 lat żyją w Zaludnionym Sektorze, w lęku przed SORG, na siłę, która prawie zniszczyła cywilizację Noma. Teraz jedyna nadzieja Nomanie - to "Punkt ewakuacji", daleka planeta, gdzie oni potrafią Zacząć historię
MMO.one
Komentarze